National

2015

Erdoğdu, F., “Gıda Proseslerinde Soğutma İşleminde Vurgulu Hava Jetlerinin Kullanımı”, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 2015. Sözlü Sunum.

2008

 Uyar, R. and Erdoğdu, F., “3 Boyutlu Tarama Sistemlerinin Gıda Prosesleri Simülasyonunda Kullanımı”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS’2008, Eskişehir, 2008. Sözlü Sunum.

2007

 Tuta, S., Erdoğdu, F. and Palazoğlu, T.K., ”Kütle transferi katsayısının belirlenmesi amacıyla lumped sistem metodunun uygulanması”. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, 2007.

2005

 Demirkol, E., Erdoğdu, F. and Palazoğlu, T.K., “Bisküvilerin pişmesi sırasındaki kütle transferi parametrelerinin (difüzyon and kütle transferi katsayıları) belirlenmesi”, Gıda Kongresi, İzmir, 2005. Sözlü Sunum.

Turhan. M. and Erdoğdu, F., “Isı and kütle transferi problemlerinde 1-boyutlu çözümden kaynaklanan hatalar”. Gıda Kongresi, İzmir, 2005.

Ünal, S.B., Erdoğdu, F. and Ekiz, H.İ., “Kırmızı etlerde fosfat yayınımı and sodyum tripolifosfat difüzyon katsayısının belirlenmesi”, Gıda Kongresi, İzmir, 2005. Sözlü Sunum.

Yıldız, A., Palazoğlu, T.K. and Erdoğdu, F., “Patateslerin kızartılması sırasında ısı and kütle transfer parametrelerinin belirlenmesi”, Gıda Kongresi, İzmir, 2005.